Meldingenformulier
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Toelichting
U kunt door het formulier navigeren met behulp van de "volgende" en "vorige" knoppen onderaan het formulier.

A.u.b. niet de vooruit- en terugknoppen links bovenin uw scherm gebruiken!

Voor vragen
Meldpunt IGJ
Telefoon
088 - 1205000 (lokaal tarief)
ma-vrij 9:00 - 17:00 uur
Fax: 088 - 1205001
E-mail: Meldpunt@igj.nl
Adres
Postbus 2518
6401 DA Heerlen

Introductie meldingenformulier IGJ

-


Welkom in het digitale meldingenformulier van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Zolang niet alle vragen zijn beantwoord, kunt u in het formulier voor- en achteruit bladeren met behulp van "Vorige" en "Volgende" knoppen onderaan de vragenlijst.

A.u.b. niet de vooruit- en terugknoppen links bovenin uw scherm gebruiken!
  1. Het meldingenformulier is zo opgezet dat de vragen één voor één correct moeten worden ingevuld.

  2. Vragen met een * zijn verplicht om in te vullen.

  3. Op elk gewenst moment kan met behulp van de "Stop" knop gestopt worden met het invullen van het meldingenformulier.

  4. LET OP: Als u tussentijds stopt worden de ingevulde gegevens niet bewaard. U moet het formulier opnieuw invullen.

  5. Als u gedurende 10 minuten niets invult zal het meldingenformulier automatisch afsluiten. Ingevulde gegevens worden niet bewaard. U moet het formulier opnieuw invullen.

  6. U kunt het meldingenformulier opnieuw openen via de link op igj.nl.

  7. Als het meldingenformulier volledig is ingevuld, kunt u voor uw eigen administratie een afdruk maken via de printoptie, "Gegeven antwoorden afdrukken", aan de rechterkant boven in dit meldingenformulier.

  8. Met behulp van een op uw netwerk geïnstalleerde pdf-printer kunt u deze afdruk als pdf bestand opslaan.


Uitvoeringsbesluit Wkkgz
U kunt het Uitvoeringsbesluit Wkkgz downloaden via de optie "Download Uitvoeringsbesluit Wkkgz" aan de rechterkant boven in dit meldingenformulier.

In het Uitvoeringsbesluit Wkkgz staan de regels en procedures voor het melden bij en het mogelijke onderzoek van de inspectie naar aanleiding van een melding. Met de inwerkingtreding van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz vervalt de ‘Leidraad meldingen igz 2013’ die in 2013 werd vastgesteld.

Vragen?
Als u (technische) vragen heeft over het gebruik van of eventuele problemen met het digitale meldingenformulier, dan kunt u contact opnemen met het meldpunt van de IGJ, telefoonnummer 088-120 50 00 (lokaal tarief) of per e-mail: meldpunt@igj.nl.